top of page

Over

EPA

The Esoteric Practitioners Association (EPA)

The Esoteric Practitioners Association (EPA) is opgericht door Universal Medicine met als doel de behandel methodes, die zijn ontwikkeld door Universal Medicine, te accrediteren.

De EPA erkent beoefenaars die echt complementair in hun aanpak zijn en werkt samen met de conventionele geneeskunde, gelieerde gezondheidsdiensten en medische professionals. 

Om te worden erkend en erkend te blijven, door de EPA, krijgen alle beoefenaars jaarlijks een assessment om hun voortdurende professionaliteit en integriteit, aan te tonen.
Integriteit en om aan de normen van de EPA te voldoen. moeten alle beoefenaars van de EPA volledig verzekerd zijn en een gedragscode naleven die is omschreven als de hoogste norm in de gezondheidszorg, wereldwijd.

 

De EPA heeft een standaard van professionalisme en integriteit die een voorbeeld binnen de gezondheidszorg. De EPA heeft respect voor de conventionele geneeskunde. De behandelmethodes zijn een natuurlijke uitbreiding van deze.​

The tree of Forever Knowledge and  Ageless wisdom

©copyright Serge Benhayon

bottom of page