top of page

De informatie op deze website is gebaseerd op de principes van de Ageless Wisdom welke een energetisch begrip van het leven biedt.

Elke verwijzing naar wetenschap is een verwijzing naar energetische wetenschap zoals die door de Ageless Wisdom gepresenteerd wordt en niet naar de op bewijsvoering gerichte wetenschap van deze moderne tijd. Elke verwijzing naar specifieke aspecten van geneeskunde is eerder ter illustratie van energetische wijsheid, zoals deze door de Ageless Wisdom wordt gepresenteerd, in het samenspel van lichamelijke kwalen en ziekte, dan in tegenspraak te zijn met de huidige theorieën over het ontstaan van ziekten of op enigerlei wijze de plaats in te nemen van de epidemiologie.

De principes die op deze website worden weergegeven, en hun toepassing in de in deze kliniek toegepaste therapieën, zijn filosofisch en religieus, en worden dus niet geverifieerd binnen de op bewijsmateriaal gebaseerde redeneringen en het kritische beoordelingsproces van de op bewijsmateriaal gebaseerde wetenschap met inbegrip van CONSORT2010 dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken.

De therapieën die in deze kliniek worden beoefend zijn gebaseerd op het werk van Serge Benhayon en Universal Medicine en dus, in lijn met die presentaties en leerstellingen, stellen ze geen diagnose, behandelen, voorkomen of bieden ze geen enkele therapeutische genezing van een ziekte of aandoening, zijn ze complementair aan de geneeskunde en zijn ze nooit een vervanging van of een alternatief voor de conventionele geneeskunde.

Als u een vraag heeft of bezorgdheid over de oorzaak, diagnose of behandeling van een ziekte of aandoening, moet u een geregistreerde arts raadplegen.

bottom of page